ลูกอ๊อด เอาไปทำอัลไลกินดี

โดย Macintosh โพสผ่านคอมพิวเตอร์ Mac OS X

คำอธิบาย

หมกฮวกดีไหม ทำอะไรกินดี
จริงๆ ฤดูการของลูกอ๊อด (ฮวก ภาษาอีสาน) ผ่านมาแล้วนะ ปกติฤดูกาลของลูกอ๊อด จะเป็นเดือนห้า เดือนหก เพราะไข่กบเริ่มจะฟักตัว อันนี้เป็นภาพเก่า